Adoptiekosten Konijnen

Onze konijnen zijn altijd helemaal in orde met de nodige inentingen en de rammen worden gecastreerd.

Daarbij vragen we dus een adoptiebijdrage voor onze konijnen.

U krijgt dan ook een gezondheidsboekje mee waar alles instaat van de inentingen en wanneer de ram gecastreerd is geweest.

Onze dieren verlaten de opvang alleen als ze de goedkeuring krijgen van de vaste dierenarts.

Ex-Ram : 85 €

Voedster : 60 €

Gesteriliseerde voedster : 150 €

Voor een koppel vragen we een adoptiebijdrage van 135 €

 

Adoptiekosten Cavia's :

Onze beren zijn in orde met de nodige castratie indien de leeftijd en gezondheid van de dieren het toelaat en ze worden alleen naar een nieuwe thuis geplaatst na een goedkeuring van de vaste dierenarts.

Daarbij vragen we voor onze cavia's een adoptiebijdrage.

Ex-Beer : 70 €

Zeugje : 25 €

Beer : 15 €

Voor een koppel cavia's ex-beer met zeugje vragen we een bijdrage van 90 €.

Adoptiekosten Chinchilla :

Onze chinchilla's worden gecastreerd indien de leeftijd en gezondheid het toelaat.

Daarbij vragen we voor onze chinchilla's een adoptiebijdrage.

Ex-Bokje : 85 €

Bokje : 25 €

Vrouwtje : 45 €

 

Adoptiekosten gerbil : 

Onze gerbils zijn behandeld tegen bloedluizen en dit word regelmatig herhaald.

Daarom vragen we voor onze gerbils een kleine adoptiebijdrage.

Mannetje : 10 € 

Vrouwtje : 10 € 

Omdat we een non profit - organisatie zijn vragen we als u afstand doet van een konijn(en) of cavia('s) een kleine bijdrage voor het afstaan van uw dier :

Afstandskosten konijn :

Niet ingeënt Konijn zonder castratie/sterilisatie vragen we een afstandsbijdrage van 20 € 

Een konijn niet ingeënt maar wel gecastreerd/gesteriliseerd vragen we een afstandsbijdrage van 10 €

Een ingeënt konijn zonder castratie/sterilisatie vragen we een afstandsbijdrage van 10 €

Een ingeënt Konijn met castratie/sterilisatie vragen we een afstandsbijdrage van 5 €

 

Afstandskosten Cavia :

Voor het afstaan van een cavia niet gecastreerd beertje vragen we een bijdrage van 10 €

Voor het afstaan van een cavia zeugje vragen we een bijdrage van 5 €

Voor het afstaan van een beertje die al gecastreerd is vragen we een bijdrage van 5 €.

 

Afstandskosten chinchilla :

Chinchilla bokje niet gecastreerd 20 €

Chinchilla vrouwtje 10 € 

Chinchilla bokje gecastreerd 10 €

 

Wilt u een dier afstaan dan vragen we ook voor een formulier in te vullen zodat we meer te weten komen over het dier.

Voor het konijn Bijlage VIII A afstandsverklaring konijn.doc

Voor een chinchilla Bijlage VIII A afstandsverklaring chinchilla.doc 

Voor een cavia Bijlage VIII A afstandsverklaring cavia.doc

 

Deze kan u thuis al afprinten en invullen en meebrengen als u het diertje binnenbrengt in de opvang.

We vragen voor elk dier een apart papier af te drukken en in te vullen. 

Voor verdere vragen mag u altijd per mail contact opnemen op info@opvangknaagje.be .