Adoptiekosten Konijnen :

Onze konijnen zijn altijd helemaal in orde met de nodige inentingen en de rammen worden gecastreerd.

Daarbij vragen we dus een adoptiebijdrage voor onze konijnen.

U krijgt dan ook een gezondheidsboekje mee waar alles instaat van de inentingen en wanneer de ram gecastreerd is geweest.

Onze dieren verlaten de opvang alleen als ze de goedkeuring krijgen van de vaste dierenarts.

Ex-Ram : 90 €

Voedster ( niet gecastreerd ) : 75 €

Voor een koppel vragen we een adoptiebijdrage van 160 €

Adoptiekosten Cavia's :

Onze beren zijn in orde met de nodige castratie indien de leeftijd en gezondheid van de dieren het toelaat en ze worden alleen naar een nieuwe thuis toevertrouwd na een goedkeuring van de vaste dierenarts.

Daarbij vragen we voor onze cavia's een adoptiebijdrage.

Ex-Beer : 90 €

Zeugje : 35 €

Beer : 25 €

Voor een koppel cavia's ex-beer met zeugje vragen we een bijdrage van 115 €.

Adoptiekosten Chinchilla :

Onze chinchilla's worden gecastreerd indien de leeftijd en gezondheid het toelaat.

Daarbij vragen we voor onze chinchilla's een adoptiebijdrage.

Ex-Bokje : 90 €

Bokje : 30 €

Vrouwtje : 45 €

Adoptiekosten Hamster : 

Man of vrouw (solitair!) : 15 €

Adoptiekosten Gerbil :

Man of vrouw (groepsdieren!) : 15 €

Adoptiekosten Degoe :

Man of vrouw (groepsdieren!) : 20 € 

Omdat we een non profit - organisatie zijn vragen we als u afstand doet van een konijn(en) of cavia('s) een kleine bijdrage voor het afstaan van uw dier :

Afstandskosten konijn : 

Afstandsbijdrage : €40 per konijn ongeacht geslacht / inenting / castratie .

Afstandskosten cavia :

Afstandsbijdrage: €10 per cavia

Afstandskosten chinchilla :

Afstandsbijdrage: €20

Afstandskosten kleinere knaagdieren :

Afstandsbijdrage voor hamsters, gerbils, degoes,... (kortom kleine knaagdieren) bestaat uit een vrije gift. Dit kan onderling afgesproken worden.

 

Wilt u een dier afstaan dan vragen we ook voor een formulier in te vullen zodat we meer te weten komen over het dier.

Voor het konijn Bijlage VIII A afstandsverklaring konijn.doc

Voor een cavia Bijlage VIII A afstandsverklaring cavia.doc

 

Deze kan u thuis al afprinten en invullen en meebrengen als u het diertje binnenbrengt in de opvang.

We vragen voor elk dier een apart papier af te drukken en in te vullen. 

Voor verdere vragen mag u altijd per mail contact opnemen op info@opvangknaagje.be .